Vietcombank – Chi nhánh Cộng Hòa, TP HCM
Chủ tài khoản: Nguyễn Tuấn Hải
Số tài khoản: 0071001127320

Agribank – Chi nhánh Hóc Môn, TP HCM
Chủ tài khoản: Nguyễn Tuấn Hải
Số tài khoản: 6140205686532

Dành cho quý khách có nhu cầu lấy VAT (giá +10%).
Vietcombank chi nhánh nam Bình Dương.
Chủ tài khoản: Công ty TNHH sản xuất và công nghệ Hoàng Hải
Số tài khoản: 1019569955